Exhibition : Thailand Lab 2019

0
1890
Thailand Lab 2019

Thailand Lab International 2019 งานแสดงสินค้าและประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ เพื่องานวิจัย การทดลองทดสอบรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานบริการในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม โดยครอบคลุมกลุ่มเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพและการแพทย์ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านชีววิทยา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเคมี และด้านพลังงานและปิโตเลียม ทั้งจากในและต่างประเทศ พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน การลงทุนด้านเครื่องมือเพื่อการ ปรับปรุงงานวิเคราะห์ตรวจสอบวิจัยและพัฒนา สำหรับห้องปฏิบัติการทุกรูปแบบ และการประชุม ความร่วมมือระดับนานาชาติมากมาย ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์มาจัดแสดงมากมาย ซึ่งภายในงาน มีผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูทมากมาย อาทิ ในส่วนผู้ใช้เองและผู้ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ฝ่ายจัดซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์นักวิจัยในห้องแล็บรวมถึงกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการที่ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าและจัดสัมมนา เล็งเห็นถึงศักยภาพการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจและ คุณภาพชีวิตของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าวิจัย กรม- กองของภาครัฐบาลมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านได้อย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจเครื่องมือ ตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อย่างล้นหลาม

Thank you for your visiting at ThailandLab 2019

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจเครื่องมือ ตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อย่างล้นหลาม ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความพึงพอใจ และกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกครั้งในงาน ThailandLab 2020 ตลอดจนบูทต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำหนดการโดยสังเขป ดังนี้ => 7-9 ตุลาคม 2019 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย=> 7-11 พฤศจิกายน 2019 งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อE- Mail : sales@barascientific.comWebsite : www.barascientific.comFacebook : /barascientific.officialLine Official Account : @barascientific#Shimadzu#BaraScientific#Solution_of_Success#ความสำเร็จของลูกค้านำมาซึ่งความสำเร็จของเรา

โพสต์โดย Bara Scientific เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019
ThailandLab 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here