NSTDA Annual Conference 2023 (NAC 2023)

0
62

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายและให้บริการครบวงจรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะหฺวิจัยในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ Shimadzu ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมสนับสนุน NSTDA Annual Conference 2023 (NAC 2023) งานประชุมวิชาการประจำปีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566ภายใต้หัวข้อการเร่งขับเคลื่อนโมเดล เศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน

ในการนี้ บริษัทได้นำเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยที่รองรับการขับเคลื่อน BCG Model (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy) มาแสดงในงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงานดังกล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here