Activities : สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

0
4269

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ร่วมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ ศูนย์วิจัยของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ท่านอดีตเอกอัครราชทูตประเทศไทย ประจำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และ รองเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ประจำประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เลี้ยงขอบคุณ คณะผู้บริหารและผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมและห้องปฏิบัติการของ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ฝึกอบรม วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์วิจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องดังกล่าวในการวิเคราะห์วิจัยตัวอย่างต่างๆในห้องปฏิบัติการ ให้กับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเจ้าหน้าที่ของ ประเทศติมอร์-เลสเตร์ อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศต่อไป ณ ห้องอาหารหลินฟ้า โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พศจิกายน 2562 นี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here