บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

0
115

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้รับเกียรติรับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) จากท่าน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย ท่านอธิการบดี มจธ ในงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 64 ปี ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในการนี้ ทางบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here