คณะผู้บริหารระดับสูงของ Mie University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Cannabis Analytical and Testing Center , NCTC

0
139

Prof. Sakai Toshinori Vice President of Mie University ประเทศญี่ปุ่นพร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ดังกล่าว เข้าเยี่ยมชม Cannabis Analytical and Testing Center (CATC)ซึ่งเป็นศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ (Medicinal Cannabis) ที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ASEAN ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช (NCTC)

โดยมี ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช และคณะผู้เชี่ยวชาญของ NCTC ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัย หลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ SHIMADZU ที่ สามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชเศรษฐกิจ กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร ทั้ง การวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์สำคัญ (THC & CBD) ในตัวอย่าง และ การวิเคราะห์หาสิ่งเจือปน (Contaminants) ต่างๆ ทั้งสารพิษตกค้าง (Pesticide Residuals), สารพิษจากเชื้อรา (Micro toxins) สารตัวทำละลายตกค้าง รวมถึง การวิเคราะห์โลหะหนัก (Heavy Metals)ทั้งตะกั่ว(Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) และ สารหนู (As) เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชงทางการแพทย์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลต่อไป

ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการของทั้งสองฝ่ายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการวิเคราะห์วิจัยกัญชา กัญชงทางการแพทย์และพืชสมุนไพรอื่นๆ ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here