Exhibition : Nano Thailand 2016

0
1455
Nano Thailand 2016
Nano Thailand 2016

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการ The 5th Thailand International Nanotechnology Conference (Nano Thailand 2016, “Synergetic Nanotechnology for Innovations and Sustainable Developments”) ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน นาโนเทคโนโลยีของประเทศ และส่งเสริมการพัฒนานาโนเทคโนโลยีทางด้านต่างๆทั้งในภาครัฐ และเอกชน

ในการนี้บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้ร่วมออกงานแสดงสินค้า โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางด้าน นาโนเทคโนโลยี ภายใต้ แบรด์ SHIMADZU มาจัดแสดง อีกทั้งได้จัดสัมมนา ในหัวข้อ “X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) Techniques” โดยวิทยากรจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผุ้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นอย่างดี

Nano Thailand 2016
Nano Thailand 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here