คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก โดยในงานดังกล่าว ได้มีการจัดสัมนาวิชาการสมาคมฯ เรื่อง “ เปิดมุมมองเศรษฐกิจ ธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2559 ” บรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสมาคมฯ ในการนำข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป โดยท่านสามารถ ดาวโหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซท์สมาคม www.stta.or.th

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

ภายหลังการสัมนา สมาคมฯได้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาคมฯ ประจำปี 2558 โดยมีการรายงานผลสำรวจข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ของ สมาชิกและผลประกอบการโดยรวมของสมาชิก พร้อมทั้งมีการรายงาน งบดุลสมาคม ประจำปี 2558 และเสนอรายชื่อ ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้จัดทำบัญชี สมาคมฯประจำปี 2559 รวมทั้งผลการดำเนินงานของสมาคม ประจำปี 2558 ซึ่งสมาชิกสมาคมฯได้มีมติรับรองผลการดำเนินงานต่างๆ ดังกล่าวของสมาคมฯเป็นอย่างดี โดยท่านผู้ที่สนใจสามารถ ดาวโหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซท์สมาคม www.stta.or.th

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558

พร้อมกันนี้ สมาคมฯได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของมวลสมาชิก โดยในงานได้มีการสันทนาการมากมาย อาทิเช่น การรำอวยพรจากบุตรหลานสมาชิกสมาคมฯ การแสดงศิลปะการต่อสู้ จาก นักเรียน โรงเรียนวัดน้ำพุ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับรางวัลจากรายการ Thailand Got Talent พร้อมทั้งรางวัลอื่นๆอีกมากมาย โดยในงานได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากท่านสมาชิกสมาคมฯ อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของมวลสมาชิก เพื่อร่วมกันพัฒนากิจการของสมาคมฯให้เจริญก้าวหน้า และร่วมพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้เป็นอย่างดีต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here