การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 (TSEN 2023)

0
101

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ร่วมให้การสนับสนุน การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 (TSEN 2023) โดยมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมดังกล่าวกับ TSEN ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 นี้ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร TSEN และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จุฬา ที่ได้จัดการประชุมและการแสดงนิทรรศการเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี อันเป็นการร่วมส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นเครื่องขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดี  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here