Seminar : พาราไซแอนติฟิค ร่วมกับ NCTC จัดการสัมมนาวิชาการ Medical Research by Imaging Mass Spectrometry

0
4227

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยขั้นสูงผลิตภัณฑ์ Shimadzu ร่วมกับ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช (NCTC) และ Osaka University จัดงานสัมมนาวิชาการ ในเรื่อง Frontier Medical Research by Imaging Mass Spectrometry ณ ศูนย์การประชุม สวทช. ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้

ในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ท่านผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก Asso.Prof. Dr. Shimma วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Osaka University บรรยายเรื่อง Frontier Medical Research by Imaging Mass Spectrometry ซึ่งเป็นการบรรยายเรื่องการวิจัยทางด้านการแพทย์ โดยใช้เครื่อง Imaging Mass Spectrometry ซึ่งเป็น World First Imaging Mass Microscope นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Shimadzu ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อตัวอย่าง(Image) โดยสามารถแยกวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารที่สนใจ พร้อมทั้งสร้างเป็นภาพ Imaging Mass ดูการกระจายตัวของสารต่างๆในตัวอย่างเนื้อเยื่อนั้นได้ โดยใช้เทคนิค MALDI-IT-TOF MS ทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้าน การนำส่งยาและการออกฤทธิ์ของยารักษามะเร็งในเนื้อเยื่อเป้าหมายต่างๆ , Drug Discovery , Phamako Kinetics , Bio Marker, Drug Development , Forensics รวมถึง การศึกษาการกระจายตัวของสารที่ออกฤทธิ์ในพืชสมุนไพรต่างๆ โดยในช่วงบ่ายได้มีการสาธิตการประยุกต์การใช้งานเครื่องมือดังกล่าวในหลากหลาย Application ณ ห้องปฏิบัติการของ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ซึ่งการบรรยายและการสาธิตการใช้งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ท่านผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
E-Mail : sales@barascientific.com
Website : www.barascientific.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here