บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนงาน Nano thailand 2023 : The 8th Thailand International Nanotechnology Conference

0
122

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนงาน Nanothailand 2023 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2023 ภายใต้หัวข้อ Nanotechnology for Sustainable world ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ณ โรงแรมดุสิตพัทยา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566 นี้ พร้อมทั้งมีการเยี่ยมชม VISTEC และ EECi โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศกว่า 400 คนจาก 27 ประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมี ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ท่านอธิการบดีเกียรติคุณ VISTEC คุณพอ บุณยรัตพันธุ์ อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ดร. ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผอ. ศูนย์นาโนเทคโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดได้รับมอบโล่ขอบคุณในฐานะผู้สนับสนุนงาน จากท่านประธานในพิธี

ทั้งนี้ งาน Nanothailand 2023 ดังกล่าว มี Prof Susumu Kitagawa, Kyoto University เป็น Planary Speaker ซึ่งได้รับความสนใจและมีการแลกเปลี่ยนข้อมุูลทางวิชาการทางด้านนาโนเทคโนโลยีจากนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here