บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนงาน 49th International Congress on Science, and Technology-Based Innovation

0
116

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุน งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 49th International Congress on Science, Technology and Technology Based Innovation ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ Convention Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยมี รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคงอัศวรัตน์ ท่านนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here