บริษัท พาราไซแอนติฟิค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Seminar and Workshop เรื่อง “ Exploring Py-GCMS & Micro Reactor-GCMS”

0
127

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการครบวงจรแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distribuor) ผลิตภัณฑ์ Shimadzu ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Seminar and Workshop ในหัวข้อ “Exploring Py-GCMS & Micro Reactor-GCMS) โดยมี รศ ดร ชนาธิป สามารถ ประธานหลักสูตร เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมนา ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 นี้

งานสัมนาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา, Shimadzu (Asia Pacific), Frontier Laboratories-Japan และ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด โดยเป็นการจัดสัมนาวิชาการ บรรยายโดย Dr. Jackie วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Shimadzu (Asia Pacific)-Singapore และ Dr. Ichi Watanabe and Dr. Kathic จาก Frontier Laboratories-Japan เพื่อนำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารสำคัญต่างๆโดยใช้ เทคนิค Pyrolyzer GCMS ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายลักษณะทั้งการวิเคราะห์หา Polymer และ Additive ต่างๆ พร้อมทั้งการวิเคราะห์หาสารต้องห้ามต่างๆในผลิตภัณฑ์เครื่ิองใช้ไฟฟ้า ตามกฎระเบียบ EU (RoHs-II EU Directive) รวมถึงการวิเคราะห์ สารพิษเจือปนใน Microplastic ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์วิจัยตัวอย่างต่างๆในห้องปฏิบัติการ (QA/QC and R&D Laboratory) ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โพลีเมอร์ และ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคส์ (EE) ต่างๆ

รวมถึงมีการสัมนาวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง Tandem Micro Reactor-GCMS ที่ทันสมัย โดยเครื่องดังกล่าว ได้มีการติดตั้งใช้งานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา เป็นเครื่องแรกใน ASEAN โดยเป็นเทคนิคพิเศษในการหา Chemical Reaction ต่างๆซึ่งใช้สารในปริมาณน้อยมาก อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์วิจัยพัฒนา Catalyst ต่างๆ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ต่างๆที่ได้รับการส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ การ Seminar & Workshop ดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้เข้าร่วมสัมนา ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

E-Mail : sales@barascientific.com

Website : www.barascientific.comข

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here