บริษัท พาราไซแอนติฟิค ได้รับรางวัล 2023 Thailand Top CEO Award

0
188

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดได้รับรางวัล 2023 Thailand ‘s Top CEO Award ในประเภทกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ในงาน Champions of Excellence, CEO Summit & Award Ceremony

ซึ่งจัดขึ้นโดย Influential Brands, & Neo Target Singapore ณ โรงแรม Chatrium Grand Bangkokในฐานะที่เป็น ผู้นำองค์กรทางธุรกิจที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าทั้งภาคราชการและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ในการส่งเสริมการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจของ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดเป็นอย่างยิ่ง

2023 Thailand ‘s Top CEO Award
2023 Thailand ‘s Top CEO Award
2023 Thailand ‘s Top CEO Award
2023 Thailand ‘s Top CEO Award
2023 Thailand ‘s Top CEO Award

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here