Exhibition : The Grand Metalex 2016

0
1383
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016

The Grand Metalex 2016 เป็นเวทีที่รวมเอาแบรนด์ระดับโลกด้านโซลูชั่นโลหะการที่ดีที่สุด ในระดับภูมิภาค เพื่อยกระดับและสร้างคณค่าในอุตสาหกรรมโลหะการของอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่พร้อรองรับอุตสาหกรรมโลหะการ และการเดิบโตอย่างรวดเร็ว ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด บริษัทชั้นนำของประเทศ ในการนำเข้าและให้บริการแบบครบวงจร สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือทดสอบด้านวิศวกรรม สำหรับงานตรวจวิเคราะห์เพื่อ ควบคุมคุณภาพ รวมถึงงานวิจัยชั้นสูง และมีชื่อเสียงระดับนานาชาติมานานกว่า 28 ปี ได้ร่วมจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ โดยได้นำเครื่องมือทดสอบทางด้าน Universal Testing Machines (UTM), Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer(EDX) และOptical Emission Spectrometer (OES) ซึ่งเป็นนวัตกรรมภายใต้แบรนด์ Shimadzu มาจัดแสดงในงานนี้

The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016
The Grand Metalex 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here