Exhibition : Thailand Lab 2015

0
1597
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชันส์ เอเชียแปซิฟิค จำกัด จัดงาน Thailand Lab 2015 ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯและ คุณธีรยุทธ ลีลาขจรกิจ ผู้บริหาร บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชันส์ เอเชียแปซิฟิค จำกัด ให้การต้อนรับ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแขกท่านผู้มีเกียรติจากภาคราชการ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ประเทศ

โดยในงานนี้ที่ท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน Thailand Lab 2015 งานประชุมวิชาการนานาชาติและงานแสดงเครื่องมือและนวัตกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดแสดงในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า BITEC บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 8,000 คน

ในงานดังกล่าว จะมีการการประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติ พร้อมทั้งมีการแสดงนวัตกรรมทางด้านเครื่องมือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา ทั้งสาขา Pure Sciences , Applied Sciences , Medical Sciences, Life Sciences, Environmental Sciences , Petrochemical โดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องมือ วิเคระห์ทดสอบ จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งทางด้าน Basic Laboratory Equipment , Analytical Instruments , Laboratory Furniture and Lab System , Life Sciences Research Equipment , Lab Safety Equipment และอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ผู้ที่สนใจทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะได้ใช้เวทีการประชุมและการแสดงสินค้าดังกล่าว ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมทั้งเป็นเวทีการติดต่อการค้าและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคต่อไป

Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015
Thailand Lab 2015

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here