Exhibition : Thailand Lab 2018

0
1675
ThailandLab 2018

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าชมบูธบริษัท ในงาน Thailand Lab International 2018

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยและเครื่องมือทดสอบตัวอย่างต่างๆ ผลิตภัณฑ์ Shimadzu ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง จากโรงงานผู้ผลิตต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขอขอบพระคูณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ทั้งหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจทั้งหลาย  ที่ได้เข้าร่วมชมบูธของบริษัทในงาน Thailand Lab International 2018 ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

ในการนี้ บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้ข้อมูลทางวิชาการด้านเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยและเครื่องมือทดสอบต่างๆที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆของลูกค้า ทั้งในด้านการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน หรือ การศึกษาวิจัยงานต่างๆ ของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วิจัย เพื่อควบคุมและกำหนดมาตรฐานของประเทศหรือมาตรฐานสากล ของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ของสินค้าที่ผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรม ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆของประเทศ

อย่าลืมแวะมาทักทายกันที่บูท H1-H2, Hall EH-102, Bitec นะครับ ?งานนี้บอกเลยว่า นำเครื่องมือชั้นนำที่ทันสมัยมาแสดงอย่างล้มหลาม โอกาสแบบนี้ ไม่ได้หากันง่ายๆ นะครับ ??️?อีกทั้งของแจก ของแถมมากมาย เพียงแค่เข้ามาเยี่ยมชมภายในบูทเท่านั้นครับ ?#BaraScientific #Shimadzu#Solution_of_Success#barascientific #thailandlab

โพสต์โดย Bara Scientific เมื่อ วันพุธที่ 12 กันยายน 2018
ThailandLab 2018 – Bara Scientific

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการอย่างครบวงจร ทั้งการบริการก่อนการขาย (Before Sales Service) และ การบริการหลังการขาย (After Sales Service) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย  ตลอดจนพัฒนาความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here