คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ร่วมรำลึกถึงท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง ณ U Chu Liang Memorial Hall

0
10489
ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง

คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและพนักงาน กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัดทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญเคารพสักการะ เพื่อรำลึกถึง ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง ท่านผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ของพวกเรา ณ อนุสรณ์สถานอื้อจือเหลียง สวางคนิเวศ บางปู

ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียง ได้ถือกำเนิดขึ้นที่เมือง Tae Chew City , Guang Dong Province ประเทศจีนในวันที่ 15 เมษายน 2442 (April 15, 1899) และท่านได้อพยพเดินทางมาจากประเทศจีน เพื่อสร้างครอบครัวและตั้งหลักฐานในประเทศไทยในปี พศ. 2461 (คศ 1918) โดยท่านได้เริ่มประกอบธุรกิจอย่างขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์ สุจริต จนสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศ

ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงได้ประกอบคุณงามความดี โดยยึดมั่นใน คุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม (Moral, Honesty, Integrity and Fairness) อีกทั้งได้ประกอบสาธารณกุศลให้กับสภากาชาดไทย ประชาชนชาวไทยและชาวจีนโพ้นทะเล มาโดยตลอด จนท่านได้รับขนานนามจาก Oversea Chinese Society ให้เป็น “The Great Social Worker”

Historical of Mr. U Chu Liang

ท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2517 (July 14, 1974) สิริอายุรวมทั้งสิ้น 75 ปี ซึ่งคุณงามความดีของท่านเจ้าสัวอื้อจือเหลียงยังคงถูกจารึกจดจำแก่สังคมไทยตลอดมา

นับเป็นมงคลอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพาราวินเซอร์ได้มาเคารพสักการะท่าน ในฐานะที่ท่านได้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศไทยของเรา นับตั้งแต่ท่านได้เดินทางเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย และยังคงส่งเสริมการสาธารณกุศลมาโดยตลอด โดยมูลนิธิอื้อจือเหลียงมาจนครบ 100 ปีในปีนี้ (1918-2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here