BSC COVID-19 Crisis Solution

1884

Thai Version | English Version

แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤตโควิด-19
(BSC Business Continuity Plan : BSC COVID-19 Crisis Solution)

ด้วยความห่วงใยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานมาตรการโควิด 19 (BSC COVID-19 Cooperation Center, BCCC) เพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการ และประสานงานตามแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ในการได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้


โซลูชั่น ความปลอดภัยคือหัวใจการให้บริการ (Safety First Solution)

 • บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานทุกท่านทุกวันเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในการใช้บริการของบริษัทได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • บริษัทฯมีการแจ้งพื้นที่เสี่ยงให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่องและงดให้พนักงานเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานในการติดเชื้อ
 • บริษัทใช้มาตรการด้านชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด สำหรับพนักงานทุกท่าน และผู้ที่มาติดต่อที่สำนักงานและคลังสินค้าของบริษัท เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือ และทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการจัดพื้นที่ในการบริการลูกค้าโดยมีระยะห่าง 1-2 เมตรตามหลัก Social Distancing 
 • บริษัทยินดีปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อของลูกค้าและจัดให้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจ ในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานทุกท่านทุกวัน

โซลูชั่น บริการด้วยใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลง (Consistency Service mind Solution)

 • ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง โทรศัพท์ อีเมล์ และ สื่อดิจิทัลออนไลน์ต่างๆของบริษัท อาทิ Line Official Account, Facebook และ Website
 • บริษัทมีการแบ่งกลุ่มพนักงานให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ปฏิบัติงานในสำนักงาน และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนมาตรการ Social Distancing ในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังสามารถให้การบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทยินดีให้การบริการลูกค้า ในการประชุมติดต่อเสนอสินค้า การฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่อง หรือWebinar และการแก้ไขปัญหาของเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ Zoom, MS Team หรือ Line เพื่อความต่อเนื่องในการให้การบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทยังคงมีการฝึกอบรมพนักงานในส่วนงานต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงานในการให้การบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่น ความใส่ใจแบบรอบด้าน (All-around Care Solution)

 • ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้มอบกรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่พนักงานทุกท่าน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการให้การบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทมีการประสานงานกับ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด
 • พนักงานของบริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบการปฏิบัติงานของบริษัทได้ตลอดไม่ว่าทำงานที่ใด ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับการบริการได้อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทยินดีสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และ ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีต่อไป

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในแรงผลักดันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมากว่า 33 ปี
และยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยให้ทุกท่านและประเทศไทย
ผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีต่อไป

Thai Version | English Version

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here