Seminar : Restriction of Hazardous Substances

0
947
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances

Restriction of Hazardous Substances (A Total Solution Proposed by Shimadzu for the RoHS(II) Directive)

เนื่องด้วยทาง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ยี่ห้อ Shimadzu จากประเทศญี่ปุ่น แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเอสจีเอส(ประเทศไทย)จำกัด, SGS-JAPAN, และ SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE.,LTD. ได้จัดให้มีงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ“Restriction of Hazardous Substances” (A Total Solution Proposed by Shimadzu for the RoHS(II) Directive) เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารต้องห้ามตามกฎระเบียบ EU ของ RoHS(II) ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2019 นี้ ซึ่งท่านจะได้ทราบถึงการวิเคราะห์สารชนิดใด เทคนิคใดบ้าง และการใช้เครื่องมือชนิดใดบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับงานในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยมีท่านวิทยากรจาก SGS ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคณะกรรมการ การกำหนดมาตรฐาน IEC 62321 รวมถึงท่านวิทยากรจากบริษัทเอสจีเอส(ประเทศไทย)จำกัดและผู้เชี่ยวชาญจาก SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE., LTD.

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง A300 สถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances
Restriction of Hazardous Substances

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here