สัมภาษณ์ออกรายการสด “ห้องข่าวธุรกิจ” ทาง Nation TV

0
4307
Nation TV - Thailand LAB International 2016
Nation TV - Thailand LAB International 2016

คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Bara Scientific Co., Ltd. และนายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd ได้ให้สัมภาษณ์รายการ  “ห้องข่าวธุรกิจ” ทาง Nation TV (ช่อง 22) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “Thailand LAB International 2016” ซึ่งเป็นงานประชุมสัมนาวิชาการ และงานแสดงเครื่องมือวิเคราะห์วิจัย ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกกว่า 35 ประเทศ โดยมีกำหนดจัดงานขึ้น ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ BITEC บางนา โดยในงานนี้ ได้มีนำเสนอนวัตกรรมเครืองมือวิทยาศาสคร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาประเทศให้อย่างยั่งยืนโดยการใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ เพื่อมาใช้ในการทดสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Super cluster ซึ่งจะมีการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Thailand LAB International 2016
Thailand LAB International 2016
Nation TV
Nation TV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here