บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 



BaraWindsor Group
Bara Scientific
Shimadzu

 

[ Company ]
- Bara Scientific
- Vision
- Mission
- Theme of Logo
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales & Markerting
- Technical Service
- Laboratory & Training
[ Award ]
- Corporate AWARD
[ Quality Management ]
- ISO 9001 : 2008

- ISO / IEC 17025

 

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

 


Today is Menu
 

 

 


Home | Profile | Bara Scientific Thai | English | Japan


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

Bara Scientific : Affiliated Company of Barawindsor Group

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากว่า 50 ปี โดยมีแผนกที่ดำเนินธุรกิจต่างๆ 10 แผนก พร้อมทั้งมีกลุ่มบริษัทในเครือกว่า 40 บริษัท ครอบคลุมถึงธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ถึง 6 ประเภทธุรกิจ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ขยายแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ขึ้นเป็นบริษัทในเครือในปี พ.ศ. 2546 นามว่า บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ของแผนก ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ของเครื่องมือวิเคราะห์และ ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของ SHIMADZU ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งได้มีการขยายตัว และพัฒนาธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และพร้อมที่จะสร้างสรรค์งานบริการด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้มีความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) ในสินค้าและบริการของบริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในนามของ “ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด “

ทั้งนี้ด้วยบริษัทได้ยึดมั่นในปรัชญาทางธุรกิจว่า “ความสำเร็จของลูกค้านำมาซึ่งความสำเร็จของเรา” จึงเป็นแนวทางในการนำเอา “Solution of Success” นี้ มาร่วมพัฒนาธุรกิจที่ดีต่อกันกับลูกค้า อย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

 




บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7


 

 
Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ AWARD ]
- ISO9001 : 2008
- Corporate AWARD

 

 
 
 
 



Bara Scientific   Products   Industry Group





Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.