บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 BaraWindsor Group
Bara Scientific
Shimadzu

 

[ Company ]
- Bara Scientific
- Vision
- Mission
- Theme of Logo
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales & Markerting
- Technical Service
- Laboratory & Training
[ Award ]
- Corporate AWARD
[ Quality Management ]
- ISO 9001 : 2008

- ISO / IEC 17025

 

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

 


Today is Menu
 

 

 


Home | Profile | Bara Scientific Thai | English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติองค์กร

2530
บ. พาราวินเซอร์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ( Exclusive Distributor ) ของผลิตภัณฑ์ Shimadzu ในสินค้าประเภท Analytical Instruments , Testing Machine และ Sophisticated Instruments โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจนี้ในแผนก Medical Equipment Division ( MED-E Division )
2536
มีการขยายงานและปรับปรุงองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อแผนก MED-E Division เป็นแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( Scientific Instruments Division )
2543
ขยายธุรกิจ แผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( Scientific Instruments Division ) ขึ้นเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ( Scientific Instruments Business Unit )
2545
เตรียมแผนงานขยาย Scientific Instruments Business Unit ขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัดเพื่อรองรับแผนพัฒนาธุรกิจทั้งในระยะกลางและระยะยาวต่างๆ
2546
ดำเนินการขยาย Scientific Business Unit ขึ้นเป็นบริษัทในเครือบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
โดยก่อตั้งเป็น
“บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด “
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 และ
เริ่มดำเนินการ ในวันที่ 1 กันยายน 2546

2551
บริษัทได้จัดตั้ง Shimadzu Bara Technical Center (SBTC) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง Shimazu Bara Scientific และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
2551
บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้งสำนักงานสาขา ระยอง ขึ้นที่จังหวัด ระยอง เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป
2551
บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยจัดตั้งสำนักงานสาขา อยุธยา ขึ้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป

 

 

 
Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ Award ]
- Corporate Award
[ Quality Management]
- ISO9001 : 2008
- ISO/IEC 17025

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.