บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 BaraWindsor Group
Bara Scientific
Shimadzu

 

[ Company ]
- Bara Scientific
- Vision
- Mission
- Theme of Logo
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales & Markerting
- Technical Service
- Laboratory & Training
[ Award ]
- Corporate AWARD
[ Quality Management ]
- ISO 9001 : 2008

- ISO / IEC 17025

 

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

 


Today is Menu
 

 

 


Home | Profile | Bara Scientific Thai | English


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerTheme of Logo

Bara Scientific Co.,Ltd. = BSC

บริษัท Barawindsor (B) ได้พัฒนาแผนกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Scientific Instruments Division (S) ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ Shimadzu พัฒนาขึ้นเป็นบริษัทในเครือ (C) ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันสมัย เป็นปึกแผ่น มั่นคงในระดับสากล ต่อไป ในนามของ Bara Scientific Co.,Ltd.

"สัญญลักษณ์ B" หมายถึง บริษัท Barawindsor ซึ่งมีความเจริญมั่นคง และเป็นรากฐานของการพัฒนาธุรกิจ ในระดับสากล
"สัญญลักษณ์ SC" หมายถึง Scientific Instrument Division(S) ที่มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และพัฒนาขึ้นเป็นบริษัท(C) ที่มีความเจริญ เป็นปึกแผ่นมั่นคงถาวร
"สัญญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์" หมายถึงการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
"สัญญลักษณ์ World Wide" หมายถึง การมีนโยบาย ในการพัฒนาธุรกิจ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในระดับสากล International
"สัญญลักษณ์หัวใจ" หมายถึงหัวใจบริการ (Service Mind) ที่ทุกฝ่ายร่วมใจให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา


Slogan : Solution of Success หมายถึง การร่วมใจให้บริการครบวงจร (Solution) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ (Success) ของลูกค้า ด้วยเพราะเราเชื่อมั่นว่า ความสำเร็จของลูกค้านำมาซึ่งความสำเร็จของเรา

 

 

 

 

 
Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ Award ]
- Corporate Award
[ Quality Management]
- ISO9001 : 2008
- ISO/IEC 17025

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.