บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Menu
 

Home | Profile | Bara Scientific Thai | English | Japan

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

World Class Products Support for Science & Technology
ผู้นำในด้านการบริการด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

บริษัทดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับงานวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อความเป็นเลิศแห่งการใช้สินค้าและบริการของบริษัท สู่ความสำเร็จของลูกค้าต่อไป

Solution of Success

ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงการบริการลูกค้า ทั้งในด้านให้คำแนะนำปรึกษาถึง ระบบการวิเคราะห์ต่างๆ ในงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสม รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) ในการนำสินค้าและบริการของบริษัท มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จลูกค้า (Success) เนื่องด้วยบริษัทได้ยึดมั่นในปรัชญาธุรกิจว่า "ความสำเร็จของลูกค้า นำมาซึ่งความสำเร็จของเรา" อันเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจที่ดีต่อกันในอนาคต

[ One Stop Shopping of Our Shimadzu Human Technology ]

Manufacturing

ด้วยสิทธิประโยชน์ดังกล่าว จึงทำให้บริษัทสามารถให้บริการกับ ลูกค้าในด้านการเป็นศูนย์รวมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Shimadzu Human Technology และผลิตภัณฑ์ระดับโลกอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการบริการอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ( One Stop Shopping & One Stop Service )

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนงาน ภาคราชการและการศึกษาต่างๆ ( University , Education & Institution ) สำหรับ นำมาใช้ในการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงการวิจัยขั้นสูงระดับวิจัยนาโนเทคโนโลยี

รวมถึง ลูกค้าภาคเอกชน ที่ใช้วิเคราะห์วิจัยในการผลิต (Production), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และการทดสอบชิ้นงาน(Testing) ต่างๆ เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อาทิเช่น


 

 


LC-30A-NexeralUV-1800EDX-GP

บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย ( Exclusive Distributor ) ของผลิตภัณฑ์ SHIMADZU ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ใช้กันอย่าง แพร่หลายทั่วโลก มานานกว่า 130 ปี ใน 3 ประเภทเครื่องมือ ดังนี้

Shimadzu Products

  Analytical Instruments
  Spectrophotometric Group
UV UV-VIS Spectrophotometer
AA Atomic Absorption Spectrophometer
FTIR FTIR Spectrophotometer
RF Spectrofluorophotometer
  Chromatographic Group
GC Gas Chromatograph
HPLC High Performance Liquid Chromatograph
GCMS Gas Chromatograph Mass Spectrometer
LCMS Liquid Chromatograph Mass Spectrometer
CR Dataprocessor System
  Physical Properties Analysis
TA Thermal Analyzer
PT Particle Size Analyzer
  Life Science Group
TOF MALDI-TOF Mass Spectrometer
PPSQ Automated Protein / Peptide Sequencer System
DNA Microchip Electrophoresis System for DNA/RNA

  Scientific Equipments
  Elemental Analyzer Group
OES Optical Emission Spectrometer
XRF X-Ray Fluorescence Spectrometer
XRD X-Ray Diffractometer
EDX Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
  Surface Analyzer Group
EPMA Electron Probe Micro Analyzer
SPM Atomic Force Microscope
XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

  Testing Machines
  Testing Machines
UTM Universal Testing Machines
SER Fatigue Tester Machine
HMV Hardness Tester
SMV Viscosity Testers
SPT Special Purpose Tester

All Shimadzu Model

 
Other Products

GL Sciences Inc.

- HPLC Columns
- GC & HPLC Accessories
- Multi Sample Thermal Desorption System
- Rechargeable Gas Leak Detector
- Electrochemical Detector


Kubota

- General Purpose Centrifuge
- High Speed Refrigerated Centrifuge
- High Capacity Refrigerated Centrifuge
- Micro Centrifuge

Kubota

Vision Engineering

- Stereo Products
- Measurement


MBRAUN

- Inert Gas Glove Boxes System
- Solvent Purification System
- Gas Purification System
- OLED & PLED Intregrating System

MBRAUN

Eyela

- Rotary Evaporators


Taitec

- Incubator Shaker
- Water Baht

Taitec

Toki Sangyo

- Portable Viscometer
- Digital Viscometer

Toki Sangyo

 


Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ AWARD ]
- ISO9001 : 2008
- Corporate AWARD

 

 

 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 

Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.