บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 BaraWindsor Group
Bara Scientific
Shimadzu

 

[ Company ]
- Bara Scientific
- Vision
- Mission
- Theme of Logo
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales & Markerting
- Technical Service
- Laboratory & Training
[ Award ]
- Corporate AWARD
[ Quality Management ]
- ISO 9001 : 2008

- ISO / IEC 17025

 

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

 


Today is Menu
 

 

 


Home | Profile | Bara Scientific Thai | English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พันธกิจ ( Mission : Solution of Success)
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยบทสรุปแห่งความสำเร็จต่อกัน
( Customer satisfaction by Solution of Success )

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น บริษัทจักมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศ ด้วยทีมงานที่ตระหนักเป็นอย่างยิ่งในการรวมใจให้การ บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องครบวงจร เพื่อเป็นบทสรุปแห่งความสำเร็จ ( Solution of Success ) ของลูกค้าต่อไป

โดยเริ่มจากการให้คำแนะนำปรึกษา ถึงระบบการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างถูกต้องในงบประมาณการลงทุน ที่เหมาะสม รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องมือตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งฝึกอบรมวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) ในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จ (Success) ของลูกค้าต่อไป

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 
Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ Award ]
- Corporate Award
[ Quality Management]
- ISO9001 : 2008
- ISO/IEC 17025

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.