บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 BaraWindsor Group
Bara Scientific
Shimadzu

 

[ Company ]
- Bara Scientific
- Vision
- Mission
- Theme of Logo
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales & Markerting
- Technical Service
- Laboratory & Training
[ Award ]
- Corporate AWARD
[ Quality Management ]
- ISO 9001 : 2008

- ISO / IEC 17025

 

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

 


Today is Menu
 

 

 


Home | Profile | Bara Scientific Thai | English

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

 

ISO-17025

เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด โดย นายพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จาก นายหทัย อู่ไทย รองเลขาธิการสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งสาขาที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้รับการรับรองนั้น มีสองขอบข่ายคือ สาขาการสอบเทียบด้านกลศาสตร์ (Universal Testing Machine) และด้านเคมี Spectrophotometer 

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวนั้นเป็นการรับประกันความเชื่อมั่นของผลการสอบเทียบ โดยการตรวจประเมิน ตามหลักวิชาการที่ยอมรับเป็นสากลในด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด ยังได้ให้ความสำคัญในการ คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการสอบเทียบ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัย มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการสอบเทียบ และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้รับบริการ

 

 

 

 

UHI


พิธีมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)

 

นโยบายคุณภาพ

“ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด มุ่งมั่นให้บริการที่ดีอย่างมืออาชีพ ทั้งทางด้านการให้บริการ การสอบเทียบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และประโยชน์ของลูกค้า ”

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าว ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะดำเนินการโดย

  1. บุคลากรของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณภาพงานสอบเทียบ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  2. มีมาตรฐานการให้บริการสอบเทียบอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ มาตรฐานระดับประเทศ หรือมาตรฐานที่ลูกค้าร้องขอให้ได้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้อง
  3. มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
  4. กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสอบเทียบ ทำความคุ้นเคยต่อเอกสารคุณภาพ และนำนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานไปปฏิบัติ
  5. ดำเนินกิจกรรมสอบเทียบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารงาน ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

 

 

Content Bara Scientific
   

[ Company ]
- Bara Scientific
- วิสัยทัศน์ ( Vision )
- พันธกิจ ( Mission ) : Solution of Success
- Theme of LOGO
- BSC History
- Products
- Customer Support
[ BSC Executive ]
- ORG : BSC
- Executive Committee
- Management Committee
- Sales Marketing Center
- Technical Service Center
- Laboratory & Training Center
[ Award ]
- Corporate Award
[ Quality Management]
- ISO9001 : 2008
- ISO/IEC 17025

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.