บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เกี่ยวกับบริษัท
 


Agro Industry
Automobile
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory
Paper & Packaging
Petrochemical
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware
กลับไปหน้ารวม Products

 

 


Today is Menu
 

Industry Group Thai | English

Paper & Packaging

Paper & Packaging

???????????????? ?????????????????????????????????? Shimadzu
??????????????????? ?????????????

Printing

Analytical Instruments

Spectrophotometric Group
- UV-VIS Spectrophotometer (UV)
- Atomic Absorption Spectrophometer (AA)
- FTIR Spectrophotometer (FTIR)
Chromatographic Group
- Gas Chromatograph (GC)
- High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
- Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS)
Physical Properties Analysis
- Thermal Analyzer (TA)
- Particle Size Analyzer (PT)

Scientific Equipments

Elemental Analyzer Group
- ICP Spectrometer (ICPS)
- Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX)
Surface Analyzer Group
- Atomic Force Microscope (AFM)

 
Wood, Paper & Pulp

Analytical Instruments

Spectrophotometric Group
- UV-VIS Spectrophotometer (UV)
- Atomic Absorption Spectrophometer (AA)
- FTIR Spectrophotometer (FTIR)
Chromatographic Group
- Gas Chromatograph (GC)
- High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)
- Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS)
Physical Properties Analysis
- Thermal Analyzer (TA)
- Particle Size Analyzer (PT)

Scientific Equipments

Elemental Analyzer Group
- Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX)
- X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)
Surface Analyzer Group
- Atomic Force Microscope (AFM)
- Superscan Scanning Electron Microtron (SEM)

Testing Machine

- Universal Testing Machines (UTM)

 

 

 
     
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 

Copyright © 2010 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.