บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Products
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Today is Menu
 

Home | Products | Shimadzu | All Model Thai | English

World Class Products Support for Science & Technology
ผู้นำในด้านการบริการด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

ICPS-8100UH-IUFLCSALD-3101

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย ( Exclusive Distributor ) ของผลิตภัณฑ์ SHIMADZU ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มานานกว่า 130 ปี

One Stop Shopping of Our Shimadzu Human Technology

Shimadzu By Instrument
A Atomic Absorption Spectrophometer   AA
  Atomic Force Microscope   SPM
  Automated Protein   PPSQ
D Dataprocessor System   CR
E Electron Probe Micro Analyzer   EPMA
  Energy Dispersive X-Ray Fluorescence   EDX
F Fatigue Tester Machine
   
  FTIR Spectrophotometer   FTIR
G Gas Chromatograph   GC
  Gas Chromatograph Mass Spectrometer   GCMS
H Hardness Tester   HMV
  High Performance Liquid Chromatograph   HPLC
L Liquid Chromatograph Mass Spectrometer   LCMS
M MALDI-TOF Mass Spectrometer   TOF
  Microchip Electrophoresis System   DNA
O Optical Emission Spectrometer   OES
P Particle Size Analyzer   PT
S Special Purpose Tester    
  Spectrofluorophotometer   RF
T Thermal Analyzer   TA
U Universal Testing Machines   UTM
  UV-VIS Spectrophotometer   UV
V Viscosity Testers    
X X-Ray Diffractometer   XRD
  X-Ray Fluorescence Spectrometer   XRF
  X-Ray Photoelectron Spectroscopy   XPS


Shimadzu By Categories

Analytical Scientific Testing
UV, AA, FTIR, RF OES, XRF, XRD, EDX UTM, SER, HMV, SMV, SPT
GC, HPLC, GCMS, LCMS, CR EPMA, SPM, XPS
TA, PT  
TOF, PPSQ, DNA  
 
Shimadzu By A-Z

A
AA-6200
AA-7000
AccuSpot
AG - X Series
AGS - IC Series
AGS - X Series
AIM-8000
Air Servo
AMICUS
AXIMA Assurance
AXIMA Confidence
AXIMA Performance
AXIMA Resonance
AXIS Ultra DLD
AXIS Ultra HSA

B
BioSpec-Nano

C
CFT-500 D
C-R8A

D
DSC-60
DTA-50
DTG-60
DUH-W201/W201S

E
EDX-1200/1300
EDX-720/800HS
EDX-GP
EDX-LE
EHF - EM/EV
EHF - J Series
EHF - JF Series
EHF - LM/LV Series
EHF - UM/UV
EPMA-1600
EPMA-1610
EPMA-1720
EZ Test

F
Full Automatic

G
GC-2010Plus
GC-2014
GC-8A
GCMS-2010 SE
GCMS-2010 Ultra

H
HIC-20A Super
HITS Series
HMV - 2

I
ICPE-9000
ICPM-8500
ICPS-7500/7000
ICPS-8100
IG-1000
IRPrestige-21
IRAffinity-1

L
LATS-1
LC-2010 Series
LC-20A Series
LC-20AP
LC-30A Nexeral
LCMS-2020
LCMS-8030
LCMS-IT-TOF

M
MCE-202 Multina
MMS-77
MMT
MST- I

P
PDA-5500
PDA-7000
PDA-8000
PIA-1000
PPSQ-31A/33A

R
RF5301

S
SALD-201V/301V
SALD-2201
SALD-3101
SALD-7101
SEM Servo Pluser
SIL-HT
SMV300/300 RT
SPM-9600

T
TEOS
TGA-50
TMA-60/60H

U
UFLC
UH - FI Series
UH - I Series
UniBloc
USF-2000
UVmini-1240
UVmini-BioSpec
UV-1800
UV-2450/2550
UV-3600
UV-3700
UV Probe

X
XMF-2400
XRD-6000/7000
XRF-1800

 

 

 

ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
Sales & Marketing Center
โทร. 02-6324300
email address : sales@barascientific.com
Contact Form : คลิกที่นี่
Contact : แผนกต่างๆ คลิกที่นี่

 

 

 

 
     
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.