บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Testing
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [ Application Chart ]


Universal Testing Machines
- AG - X Series
- AGS - X Series
- AGS - IC Series
- EZ Test
- Full Automatic
- MST- I
- UH - FI Series
- UH - X/FX Series
Fatique Tester
- Air Servo
- EHF - EM/EV
- EHF - J Series
- EHF - JF Series
- EHF - LM/LV Series
- EHF - UM/UV
- MMT
- USF-2000
Hardness Tester
- DUH-W201/W201S
- HMV - 2
Viscosity Testers
- CFT-500 D
- SMV300/300 RT
Special Purpose Tester
- HITS Series
- SEM Servo Pluser
- TEOSกลับไปหน้ารวม Products

 

 

 


Today is Menu
 

Simadzu | Testing | Universal Thai | English

EZ Test Series
Table-Top Material Tester

EZ-Test

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ชนิดตั้งโต๊ะแบบแขนเดี่ยว: รุ่น EZ-Test

เครื่องทดสอบวัสดุรูปร่างทรงกะทัดรัดนี้ ใช้หาค่าคุณสมบัติวัสดุชนิดต่างๆของสิ่งของเล็กๆได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงผลิตผลทางอาหาร กล่องบรรจุยาและส่วนประกอบอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ การปฏิบัติงานอย่างง่ายๆของเครื่อง EZ Test ทำให้การทดสอบเครื่องได้อย่างสะดวกเพียง แต่ใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน


ขนาดแรง สูงสุด 500 N (Model EZ-S) , 5KN (Model EZ-L)
กำลังขยายการวัดแรง x1 ถึง x50 (ไม่มีขั้นปรับ)
ความแม่นยำของแรง +/- 1% ของค่าที่แสดง
ความยาวช่วงชัก สูงสุด 500 มม. (Model EZ-S) , 920 มม. (Model EZ-L)

 

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02- 6324300 | sales@barascientific.com

 

 

   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 

Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.