บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Testing
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [ Application Chart ]


Universal Testing Machines
- AG - X Series
- AGS - X Series
- AGS - IC Series
- EZ Test
- Full Automatic
- MST- I
- UH - FI Series
- UH - X/FX Series
Fatique Tester
- Air Servo
- EHF - EM/EV
- EHF - J Series
- EHF - JF Series
- EHF - LM/LV Series
- EHF - UM/UV
- MMT
- USF-2000
Hardness Tester
- DUH-W201/W201S
- HMV - 2
Viscosity Testers
- CFT-500 D
- SMV300/300 RT
Special Purpose Tester
- HITS Series
- SEM Servo Pluser
- TEOSกลับไปหน้ารวม Products

 

 

 


Today is Menu
 

Simadzu | Testing | Fatique Thai | English

USF-2000
Ultrasonic Fatigue Testing System

USF-2000

Shimadzu’s USF-2000 delivers powerful accelerated testing of materials’ fatigue strength at 20 kHz. At this vibration, which is amplified by the booster and the horn and transmitted to the test piece, it is possible to generate repeated stress on the test piece, perform uniform stress and testing, and to measure and obtain data at 109 to 1010 order fatigue strength in days.

Features

Accelerated Evaluation of Materials
At the 20 kHz cycle speed, users can complete a 1010 cycle test in a matter of days, making it ideal for long-life evaluation of materials and high-speed replication experiments.

Easy Replication of Fatigue Fractures
The USF-2000 enables detection of minor defects and inclusions in materials.

1000MPa Grade Steel Tests Possible

Easy Setting of Test Conditions
Constant stress amplitude is possible via the auxiliary controller with PC.

Compact, Desktop Design

Types of Testable Materials

  • High-strength steel
  • Duralumin
  • Titanium alloys
  • Aluminum

Examples include turbine blades, high-speed rotating parts for vehicles, and bearings.

Specifications


 

 
Test frequency 20kHz ±500Hz(recommended test range 20kHz ±30Hz)
The test frequency is determined by the resonance frequency of the specimen
Horn end face amplitude ±10 to ±50µm
The stress value depends on the form of the specimen and its physical properties
Test stress range -1
Required Power Source 3 phase 200V: 2kVA (air compressor)
1 phase 200V: 3.5kVA(ultrasonic fatigue testing system)
1 phase 100V: 1kVA(including PC, displacement recorder, air dryer)

 

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02- 6324300 | sales@barascientific.com

 

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 

Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.