บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Scientific Equipment
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [ Application Chart ]


Elemental Analzer Group
Optical Emission Spectrometer
- PDA-5500
- PDA-7000
- PDA-8000
X-Ray Diffractometer
- XRD-6000/7000
X-Ray Fluorescence
- XMF-2400
- XRF-1800
Energy Dispersive X-Ray
- EDX-1200/1300
- EDX-720/800HS
- EDX-GP
- EDX-LE
Surface Analyzer Group
Electron Probe Micro Analyzer
- EPMA-1600
- EPMA-1610
- EPMA-1720
Scanning Probe Microscope
- SPM-9600
X-Ray Photoelectron
- AMICUS
- AXIS Ultra DLD
- AXIS Ultra HSA


กลับไปหน้ารวม Products


Today is Menu
 

Products | Shimadzu Thai | English

Scientific Equipment

XRF-1800AXIS-Ultra-HSAICPM-8500

ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 กลุ่ม หลักๆคือ
กลุ่มแรก

คือกลุ่มเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานวิเคราะห์ธาตุ ที่เป็นองค์ประกอบในวัสดุต่างๆ ทั้งการวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นตามข้อกำหนดมาตรฐาน (ASTM, DIN JIS) และการวิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก ที่เป็นพิษปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ในสิ่งแวดล้อมดินและน้ำ และในด้านอื่นๆ อีกหลากหลาย
กลุ่มที่ 2
คือ กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านวัสดุในการศึกษา วิจัยโครงสร้าง ในเชิงแนวราบได้ตั้งแต่ ระดับจุลภาค (Micro) จนถึงระดับนาโน (Nanotechnology) และโครงสร้างในเชิงแนวลึกได้ตั้งแต่ระดับเนื้อในวัสดุ (Bulk) จนถึงระดับ ฟิล์มบางนาโน (Super Surface)


1 Elemental Analzer Group
2 Surface Analyzer Group

 

 

 

 


ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ 
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7
[ sales@barascientific.com ]

 

 

   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.