บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Scientific Equipment
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [ Application Chart ]


Elemental Analzer Group
Optical Emission Spectrometer
- PDA-5500
- PDA-7000
- PDA-8000
X-Ray Diffractometer
- XRD-6000/7000
X-Ray Fluorescence
- XMF-2400
- XRF-1800
Energy Dispersive X-Ray
- EDX-1200/1300
- EDX-720/800HS
- EDX-GP
- EDX-LE
Surface Analyzer Group
Electron Probe Micro Analyzer
- EPMA-1600
- EPMA-1610
- EPMA-1720
Scanning Probe Microscope
- SPM-9600
X-Ray Photoelectron
- AMICUS
- AXIS Ultra DLD
- AXIS Ultra HSA


กลับไปหน้ารวม Products


Today is Menu
 

Shimadzu | Scientificl | Elemental | XRF Thai | English

MXF-2400
Multi-Channel X-Ray Fluorescence Spectrometer

MXF-2400

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน โดยใช้หลักการWavelength Dispersive X-ray โดยที่ลำรังสีเอ็กซ์จากเครื่องจะถูกส่งไปยังชิ้นงานตัวอย่างเพื่อให้เกิดอันตรกิริยากับธาตุต่างๆกับชิ้นงานทดสอบ แล้วเกิดเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ ไปกระทบกับ Crystal แล้วส่งไปยังชุดตรวจวัดรังสี (Detector) โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นชุดประมวลผลและควบคุมการทำงาน ชนิดและจำนวนของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์พร้อมกันนั้น จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งสำเร็จจากโรงงาน

คุณสมบัติพิเศษ

  • สามารถวิเคราะห์ธาตุตั้งแต่ 4Be ถึง 92U
  • เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความเที่ยงตรงสูง และรวดเร็ว
  • สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุได้พร้อมกัน ถึง 36 ธาตุ
  • บรรยากาศการวิเคราะห์ได้ทั้ง Vacuum, airและHelium
  • ระบบการป้อนชิ้นงานเป็นแบบ Swing arm
  • ชุดป้อนชิ้นงานแบบ Automatic Sample ได้ถึง 8 ตัวอย่าง

ประยุกต์การใช้งาน

สามารถนำเครื่องมือวิเคราะห์นี้ วิเคราะห์หาปริมาณธาตุได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมด้านโลหะและอโลหะ เช่น เหล็กบริสุทธิ์ เหล็กสเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กพิเศษ ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี เป็นต้น งานอุตสาหกรรมด้านเซรามิก เช่น ซีเมนต์ ดิน อิฐ แก้ว งานอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ งานอุตสาหกรรมด้านเคมี งานอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมอื่นอีกมากมาย
ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7
[ sales@barascientific.com ]


   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.