บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Scientific Equipment
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [ Application Chart ]


Elemental Analzer Group
Optical Emission Spectrometer
- PDA-5500
- PDA-7000
- PDA-8000
X-Ray Diffractometer
- XRD-6000/7000
X-Ray Fluorescence
- XMF-2400
- XRF-1800
Energy Dispersive X-Ray
- EDX-1200/1300
- EDX-720/800HS
- EDX-GP
- EDX-LE
Surface Analyzer Group
Electron Probe Micro Analyzer
- EPMA-1600
- EPMA-1610
- EPMA-1720
Scanning Probe Microscope
- SPM-9600
X-Ray Photoelectron
- AMICUS
- AXIS Ultra DLD
- AXIS Ultra HSA


กลับไปหน้ารวม Products


Today is Menu
 

Shimadzu | Scientificl | Elemental | OES Thai | English

PDA-8000
Optical Emission Spectrometer

PDA-8000

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุด้วยหลักการSpark Emission ของชิ้นงานทั้งที่เป็นโลหะ และอโลหะ ซึ่งภายในห้อง Spectrometer เป็นระบบสุญญากาศเพื่อให้สามารถวิเคราะห์งานได้ทั้งย่าน UV และ Visible Ray ตั้งแต่ช่วงความยาวคลื่น 121 nm ถึง 700 nm และใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรมสำเร็จรูป ในการประมวลผลการวิเคราะห์


ภาพแสดงการ Spark ชิ้นงาน

คุณลักษณะพิเศษ

ความยาวโฟกัล : 1000 mm

  • ความยาวช่วงคลื่นได้ตั้งแต่ 121-700nm
  • จำนวนช่องธาตุสูงสุด : 64 channels
  • ห้อง spectrometer เป็นระบบสุญญากาศ
  • อุณหภูมิภายในห้อง Spectrometer 38 ? C

อัตราการใช้ Argon gas ที่ 5 ลิตรต่อนาทีสำหรับการวิเคราะห์และ 0.5 ลิตรสำหรับ standby

  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ Stand Water-Cooling Kit ได้ ในกรณีที่ต้องการวิเคราะห์งานแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ค่าการวิเคราะห์ที่มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ Electrode-Cleaner เพื่อทำ ความสะอาดแท่น Spark Stand เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
 

ภาพแสดง Automatic Electrode-Cleaner
 
ภาพแสดง Stand Water-Cooling Kit


มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้ Windows Software และมีรหัสผ่าน

ประยุกต์การใช้งานลักษณะต่างๆภาพแสดง Pin Sample kit
 
ภาพแสดง Small Sample Kitแสดงความเสถียรของเครื่องในการวิเคราะห์ C ใน Low-Alloy Steel วิเคราะห์ 1000 ครั้ง

 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ธาตุในช่วงต่ำๆ (Trace Elements in Steel)

C P S B N
N = 1 0.00206 0.00203 0.00192 0.00026 0.00105
N = 2 0.00205 0.00207 0.00201 0.00026 0.00120
N = 3 0.00198 0.00203 0.00194 0.00026 0.00132
N = 4 0.00197 0.00206 0.00204 0.00026 0.00127
N = 5 0.00201 0.00210 0.00199 0.00025 0.00141
N = 6 0.00201 0.00209 0.00188 0.00022 0.00131
N = 7 0.00208 0.00210 0.00192 0.00024 0.00139
N = 8 0.00190 0.00212 0.00197 0.00023 0.00115
N = 9 0.00201 0.00211 0.00198 0.00027 0.00125
N = 10 0.00188 0.00208 0.00193 0.00023 0.00119
Analysis Value 0.00200 0.00208 0.00196 0.00025 0.00125
  0.00006 0.00003 0.00004 0.00001 0.00010

ตารางแสดงความเที่ยงตรงของการวิเคราะห์ Steel Samples

 

 


ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7
[ sales@barascientific.com ]

 

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.