บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Analytical Instruments
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [
Application Chart ]


Spectrophotometric Group
  UV-VIS Spectrophotometer
- BioSpec-Nano
- UVmini-1240
- UVmini-BioSpec
- UV-1800
- UV-2450/2550
- UV-3600
- UV-3700
- UV Probe
Atomic Absorption
- AA-6200
- AA-7000
Fourier Transform Infrared
- AIM-8000
- IRPrestige-21
- IRAffinity-1
Spectrofluorophotometer
- RF5301
ICP Spectrometer
- ICPE-9000
- ICPM-8500
- ICPS-7500/7000
- ICPS-8100
Chromatographic Group
  Gas Chromatograph
- GC-2014
- GC-2010Plus
- GC-8A
High Performance Liquid
- HIC-20A Super
- LC-20A Series
- LC-20AP
- LC-2010 Series
- LC-30A Nexeral
- PIA-1000
- UFLC
Gas Chromatograph Mass
- GCMS-2010Ultra
- GCMS-2010SE
Liquid Chromtograph Mass
- LCMS-2020
- LCMS-8030
- LCMS-IT-TOF
- SIL-HT
Dataprocessor System
- C-R8A
Physical Properties Analysis
  Thermal Analyzer
- DTA-50
- DSC-60
- DTG-60
- TGA-50
- TMA-60/60H
Particle Size Analyzer
- IG-1000
- LATS-1
- SALD-201V/301V
- SALD-2201
- SALD-3101
- SALD-7101
Life Science Group
 

MALDI-TOF Mass
- AccuSpot
- AXIMA Assurance
- AXIMA Confidence
- AXIMA Performance
- AXIMA Resonance
- MMS-77
Automated Protein
- PPSQ-31A/33A
Microchip Electrophoresis
- MCE-202 Multina
Other
- UniBlocกลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Shimadzu | Analytical | Properties Analysis | TA Thai | English

TGA-50/51
Thermo Gravimetric Analyzer

TGA-50/51

เป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงมวลของสารตัวอย่าง ที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาหรือกับอุณหภูมิใน scanning mode เช่น ในการเกิด desorption, absorption, vaporization, oxidation หรือ decomposition เป็นต้น TGA ใช้วัดการสูญเสียน้ำหนักที่เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ มีทั้งแบบใช้ตัวอย่างแบบน้อย ๆ (Micro) วัดได้ในช่วง +20mg ถึง +2g และ ทั้งแบบอุณหภูมิธรรมดา (1000oC) และแบบอุณหภูมิสูง (1500oC) เหมาะสำหรับการศึกษาตัวอย่างที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหรือมีการปนเปื้อนสารที่ระเหยได้

Specifications

  TGA-50 TGA-50H TGA-51 TGA-51H
Temperature Range Ambient to 1000°C Ambient to 1500°C Ambient to 1000°C Ambient to 1500°C
Weight Measuring Range 200mg, 200mg 200mg, 200mg, 2mg
Readability 0.0001mg
Sample Mass 1g including tare 10g including tare
Programmable Heating Rate 0.1°C/hour to 99.9°C/min 0.1°C/hour to 50.0°C/min 0.1°C/hour to 99.9°C/min 0.1°C/hour to 50.0°C/min
Hold Time 0 to 999min, 0 to 999 hour
Temperature program format 99 steps maximum
Temperature program file up to 100 files
Cooling Method Air-cooled
Signal Output Analog and digital
Atmosphere Control Built-in gas flowmeter (250ml/min maximum)
Dimensions W173xD550xH500mm W173xD600xH540mm
Power Supply AC100V, 120V, 220V, 240V, 500VA, 50/60Hz AC100V, 120V, 220V, 240V, 1.2kVA, 50/60Hz AC100V, 120V, 220V, 240V, 1kVA, 50/60Hz AC100V, 120V, 220V, 240V, 1.5kVA, 50/60Hz

 


ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7
[ sales@barascientific.com ]

 

 

   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.