บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Shimadzu Analytical Instruments
 


SHIMADZU
   Analytical Instruments
   Scientific Equipments
   Testing Machines
    [ All Model ]
    [
Application Chart ]


Spectrophotometric Group
  UV-VIS Spectrophotometer
- BioSpec-Nano
- UVmini-1240
- UVmini-BioSpec
- UV-1800
- UV-2450/2550
- UV-3600
- UV-3700
- UV Probe
Atomic Absorption
- AA-6200
- AA-7000
Fourier Transform Infrared
- AIM-8000
- IRPrestige-21
- IRAffinity-1
Spectrofluorophotometer
- RF5301
ICP Spectrometer
- ICPE-9000
- ICPM-8500
- ICPS-7500/7000
- ICPS-8100
Chromatographic Group
  Gas Chromatograph
- GC-2014
- GC-2010Plus
- GC-8A
High Performance Liquid
- HIC-20A Super
- LC-20A Series
- LC-20AP
- LC-2010 Series
- LC-30A Nexeral
- PIA-1000
- UFLC
Gas Chromatograph Mass
- GCMS-2010Ultra
- GCMS-2010SE
Liquid Chromtograph Mass
- LCMS-2020
- LCMS-8030
- LCMS-IT-TOF
- SIL-HT
Dataprocessor System
- C-R8A
Physical Properties Analysis
  Thermal Analyzer
- DTA-50
- DSC-60
- DTG-60
- TGA-50
- TMA-60/60H
Particle Size Analyzer
- IG-1000
- LATS-1
- SALD-201V/301V
- SALD-2201
- SALD-3101
- SALD-7101
Life Science Group
 

MALDI-TOF Mass
- AccuSpot
- AXIMA Assurance
- AXIMA Confidence
- AXIMA Performance
- AXIMA Resonance
- MMS-77
Automated Protein
- PPSQ-31A/33A
Microchip Electrophoresis
- MCE-202 Multina
Other
- UniBlocกลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Shimadzu | Analytical | Properties Analysis | TA Thai | English

DTA-50
Differential Thermal Analyzer

DTA-50

เป็นเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ทางความร้อน โดยอาศัยกระบวนการดูดหรือคายความร้อนของสารตัวอย่าง เปรียบเทียบกับสารอ้าวอิง ภายใต้สภาวะที่ควบคุม ซึ่งเป็นการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิ (dT) ที่เกิดขึ้นระหว่างสารทั้งสองซึ่งเป็นฟังก์ชันกับเวลาหรืออุณหภูมิ ความแตกต่างของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนื่องจาก สารทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง phase เมื่อได้รับความร้อน ซึ่งมีผลต่อการดูดหรือคายพลังงานของสารทดสอบ DTA-50 เป็นเครื่องที่ใช้งานแบบ High-temperature ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงอุณหภูมิห้องถึง 1500oC อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 0.1oC ถึง 50oC / นาที เหมาะสำหรับการใช้งานกับสารที่มีจุดหลอมเหลวค่อนข้างสูง

Specifications

Temperature range Ambient to 1500°C Temperature program format 99 steps maximum
(accurate type use up to 1100°C) Temperature program file Up to 100 files
Measuring range (DTA/DSC) 0.2 to 1000 V/0.2mW Sample Solid or liquid
Signal output Analog and digital Dimensions W173x
D540xH400mm
Programmable heating rate 0.1 to 50.0°C/min, and 0.1 to 50.0°C /hour Power supply AC100V, 120V, 220V,
Hold time 0 to 999min, 0 to 999 hour 240V, 1.2kVA, 50/60Hz
Atmosphere control Built-in gas flowmeter (250ml/min maximum)  

 


ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7
[ sales@barascientific.com ]

 

 

   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 

 

 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.