บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Products
NMReady


กลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 

Products | NMReady
Thai | English

Nanalysis Corporation จากประเทศแคนาดา เป็นผู้ผลิต Benchtop NMR Spectrometer ด้วยนวัตกรรมใหม่ในการวิเคราะห์ด้วย NMR แบบ All-in-one ซึ่งจะเป็นการผลิกโฉมใหม่ในการตรวจวัด 1H, NMR ทีใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์  โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล และไม่มีค่าบำรุงรักษาใดๆ ในการดูแลเครื่อง


 

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
รุ่น NMReady-60P

NMReady-60P เป็นเครื่อง NMR แบบตั้งโต๊ะ สามารถควบคุมการทำงานได้ที่ตัวเครื่องเอง ด้วยจอสัมผัส (Touchscreen) สำหรับการตรวจวิเคราะห์หา หมู่ฟังก์ชั่นในการพิสูจน์หา โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ โดย NMRready เป็นระบบสนามแม่เหล็กแบบถาวร (Permanent Magnet) ขนาด 1.40 Tesla ที่ความถี่ 60 MHz โดยไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็น (Cryogen free) มีฟังก์ชั่น Auto-shimming ในการปรับค่าสนามแม่เหล็กให้อัตโนมัติ มีโปแกรแกรมควบคุมการทำงานที่สามารถ ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการตรวจวัด เช่น No. of scan, Spectral width, No. of points และ Scan delay โดยโปรแกรมจะคำนวณเวลาในการวัดให้อัตโนมัติ    
 สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ (Data processing) เช่น เปลี่ยนหน่วยแกนเอ็กซ์ (x-axis) เป็นหน่วย ppm หรือ Hz สามารถซูมหรือขยายภาพสเปคตรัมได้

สามารถ Integrate หาพื้นที่ใต้พีคของสเปคตรัม รวมทั้งสามารถปรับแต่ง baseline และ phase of spectrum ได้    Screenshot หน้าจอโปรแกรมออกเป็นรูปภาพ (png format) และสามารถส่งไฟล์ข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปของ JDX format ที่ตัวเครื่องมีช่องสัญญาณ LAN สำหรับเชื่อมต่อระบบ Network และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผลแบบไร้สาย (Wireless) และสามารถเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย Memory stick (USB drive) ใช้งานง่าย รวดเร็ว และประหยัด เหมาะสำหรับการเรียน การสอนและงานวิจัย


www.nanalysis.com

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.