บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Products
KUBOTA
Company Overview
All Products

- 7700
- 7780
- 6500
- 6200
- 9932
- 9912
- 9900
- 8730
- 8620
- 3780
- 3740
- 3700
- 3500
- 8920
- 5930
- 5922
- 5910
- 5500
- 2810
- 2800
- 8420
- 5420
- 5220
- 5200
- 3300
- 2420
- PlateSpin
- KA-1000A
- 3220
- High Speed Fixed
- Biohazard-proof Rotor
- High Capacity Fixed
กลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 

Products | Kubota Thai | EnglishAbout Company

KUBOTA is a leading laboratory centrifuge manufacturing company in Japan. Based on its long history and close relationship with its customers, KUBOTA has the deepest level of understanding of the centrifuge market not only in Japan but world-wide. Using its advanced technologies and expertise, Kubota has provided customers with new products and innovative functions such as automatic rotor identification function. As this case shows, KUBOTA continues to provide the highest degree of satisfaction for its customers.


KUBOTA manufactures its products at the factory in Fujioka, which has become ISO9001 certified since 1996, and distributes through ten sales branches covering the whole area of Japan.

In addition, KUBOTA collaborate with more than twenty distributors in over fifteen countries. KUBOTA has been building a constructive and win-win relationship with these companies.

About Product

A wide variety of products, from tabletop centrifuge or micro refrigerated centrifuge to high-capacity centrifuge or high speed refrigerated centrifuge, allow KUBOTA to meet whatever customers' requirements.


KUBOTA Manufacturing Corporation
April 1920 Kubota Yonezo Co. was founded as a private firm in Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
January 1940 Moved to Nishi-Sugamo, Toshima-ku, Tokyo, Japan. (Presently Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, Japan
March 1941 Re-organized into a Corporation (Company)
March 1962 Sales department separated and transferred to Kubota Corporation.
October 1991 New plant constructed in Fujioka City, Gunma Pref., old facilities moved there and new operation started.
March 1996 The Fujioka Plan became ISO9001 certified.
KUBOTA Corporation
March 1962 Sales department of KUBOTA Manufacturing Corporation was separated and newly re-organized to KUBOTA Corporation. Already opened branch offices in Osaka and Fukuoka of KUBOTA Manufacturing Corporation were combined into KUBOTA Corporation.
October 1965 Sapporo office was opened.
July 1967 Nagoya office was opened.
January 1969 Hiroshima office was opened.
April 1969 Sendai office was opened.
March 1973 Niigata office was opened.
June 1976 Exhibited at AHEMA trade show in Frankfurt and started to export the products all over the world.
October 1975 Matsuyama (Shikoku) office was opened.
February 1994 Tsukuba office was opened.
 

 
Kubota

?????????????

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.