บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Products
GL Sciences
- Spectrophotometer Cell
- HPLC Column
- GC Packed Column
- GC Capillayr Column


กลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 


Products | GL Sciences Inc. Thai | English

??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????


Quartz Cell, Glass Cell

 • ??????????????? Cuvette ???????????? Spectrophotometer ??? Fluorometer ?????????
 • ???????????????????? ???? Square Cell, Long path Cell, Cylindrical Cell, Flowthrough Cell ??? Plate
 • ?????????????????????? ???????????????????????? 5 ?????????

Electrochemmical Detector

 • Electrochemical detector ??? Amperometric ???????????? LC
 • Cell Electrode ??????????????????????? Glassy Carbon, Graphite, Pt, Au, Ag, IDA, Diamond
 • Electronic potential range : 2 Volts
 • Electronic temperature range and control : 20-35 C
 • Low detection limit of Noradrenaline : 1 pg

Gas Sampling Bag

 • ???????????????????????????????????????????? ??????????????????
 • ????????? Rubber, Tedlar ??? Aluminium
 • ???????????????????? 1 ???? ? 100 ????
 • ?????????????? connector ??? sleeve ?????????? ????????????? Teflon valve
 

Multisample Thermal Desorption System

 • ??????????????? contamination ??????????????????????? ???? Har Disc Drive ???? Silicon Wafer
 • ??????????????? VOC ??? Formaldehyde ????????????????? , ???????????? ??? Food Packaging

Rechargeable Gas Leak Detector

 • ?????????????????????????????????????????? Helium gas ?????????????? GC ??? GCMS ????????????????????
 • ????????? Battery ???????? AC, 220 Volts


Column & Accessories ??????????????????????????? GC ??? HPLC

HPLC Column Inersil ®

??????????????????? www.inertsil.com

???????????????????????????????????????? HPLC ????????? ???????????????? ???????? Packing ????????????????????????????? ???? C18, C8, C4, Ph, CN, Ion Exchange, Size Exclusion ??? ?????? Silica-based ??? Polymer-based ?????????????????????? Preparative (50mm. I.D.) ??????? Micro HPLC (0.3mm. I.D.)


GC Packed Column

???????????????????????????????????????? GC ????????? ???????? Glass ??? Stainless Steel Column ???????????????? Packing Material ????????????????????????????


Packing Material

??????????????? Packing Material ?????????????????????????????? GC ??? HPLC ???????????????????????????


Syringe

???????????????????????? ???? ??? ?????? ???????????? 1 ???????????????Accessories ??????????????????????????? HPLC ??? GL

Septa

?????????????????????????????? GC ??? HPLC (Injection Septum) ????????? Vial (Vial Septum) ?????????????????????????????? Teflon, Rubber ???????

Gas Purifier and Gas Trap

???????????????????????????????????????? Air purifier, Nitrogen purifier, Helium purifier, Oxygen / Moisture Trap ??????? ???????? refillable ??? Disposable ???????
InertSearch™ for LC
Inertsil® Applications

??????????? InertSearch

 
Positive List System

Positive List System
Analyses of Residual Pesticides

* Livestock/Fishery Products measured by GC/MS
* Agricultural Products measured by GC/MS or LC/MS

GL Selection

GL Selection!
Automobile Interior VOC Analysis

 

???????????????
website : www.gls.co.jp


???????????????????????????
??????? ????????????? ???. 02-632-4300 ???104
Email :
rodchana@barascientific.com

 

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.