บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Products
EYELA
- Head Quarter
- History

Products
• Rotary Evaporators
 

N-1001S
N-1001S-W
N-1001S-WD
N-1001V
N-1001V-W
N-1001V-WD
N-1001T
N-1001T-W
N-1001T-WD
N-3000
N-21NS
N-101B
NVC-2100
CV-1/CV-2
Teflon Vacuum Seal
Rotary Joint
กลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 

Products | Eyela Thai | English

Corporate Information

NAME : TOKYO RIKAKIKAI CO., LTD.
BRAND : EYELA
HEADQUARTER LOCATION : Nihonbashi BLD., 3-3-4 Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
PRESIDENT/CEO :  

Tokyo Rikakikai Co., Ltd (EYELA) was founded in 1955 and became a world leader in scientific instrument manufacturing. EYELA has since established supply chain management in Korea, Southeast Asia, China and Japan with a total manufacturing area of 105,000 sq. ft. divided between the Miyagi and Shanghai locations. In the last half century EYELA has outpaced the Japanese growth trend for scientific instruments by offering value added equipment and services to the customer.

The word of EYELA implies our mission, "EYE" as in focus and "LA" as in Laboratory. Our name represents our focus on the end user's needs and offering the value added products and services to our customers.

"Open eyes and create the future"


EYELA began its business by producing vacuum stirrers. Rotary Evaporators have quickly earned respect in Japan and throughout all of Asia through the equipment's durability and instrument features. The EYELA brand name has been established through the success of our rotary evaporators. Expanding to 600 product segments now produced, almost all of the needs of the general laboratory benefit from EYELA products.

EYELA has focused on expanding its customer base into biotechnology including molecular and biomolecular technologies. R&D capabilities have been enhanced to meet the rigorous requirements of market standards and its changing requirements. EYELA has an 80,000 sq. ft. state-of-the-art manufacturing facility with R&D that is in the Miyagi prefecture in northern Japan.


In 2003 EYELA opened its 25,000 sq. ft. production facility in Shanghai China. This factory is similar to the Miyagi plant where quality is priority #1. The Shanghai factory can be customized or adapted to complement the dynamic production needs within EYELA's manufacturing schedule requirements. Currently, Shanghai is producing 40 product segments including rotary evaporators, incubators and constant temperature ovens. Both the Miyagi and the Shanghai production facilities follow our company philosophy of producing high quality instruments at competitive prices.
In 2004 EYELA became the first company to market Chinese manufactured scientific laboratory products into the Japanese market.
In 2005 EYELA opened it's first US based office located in Irvine California and is now offering its wide range of scientific instruments to the US customer base.

 

 

   
 
 
     
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025


 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.