บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Products
BUCHI
- Company Profile
- Vision
- History

Products
• Evaporation Solution
  ** 50 Years Rotary
Rotavapor R-210
Rotavapor R II
Rotavapor Anniversary Edition
Vacuum Solution
Vacuum Pump V-700
Vacuum Pump V-710
Vacuum Controller V-850
Vacuum Modules EasyVac
Vacuum Modules LabVac
Recirculation Chiller B-740
Distillation Chiller B-741
Glass Oven B-585 Kugelrohr
Glass Oven B-585 Drying
Industrial Evaporation
 

Rotavapor R-220
Rotavapor R-220 EX
Rotavapor R-250
Rotavapor R-250 EX

NIRSolutions
  NIRFlex N-500
NIRFlex Liquids
NIRFlex Fiber Optic Solids
NIRFlex Fiber Optic Liquids
NIRFlex Solids Transmission


กลับไปหน้ารวม Products

 

Today is Menu
 


Products | Buchi Thai | English

NIRFlex-Solids-Transmittance

NIRFlex-Solids-Transmittance

With NIRFlex Solids Transmittance, Buchi offers a powerful tool to fulfill a major request described in the pharmacopoeias to ensure consistency of dosage units in tablets


NIRFlex Solids Transmittance

With NIRFlex Solids Transmittance, Buchi offers a powerful tool to fulfill a major request described in the pharmacopoeias to ensure consistency of dosage units in tablets - each unit in a batch should have an active ingredient content within a narrow range around the label claim. Unlike traditional time-consuming and costly HPLC methods, where only the active content is determined, the Buchi NIRFlex N-500 FT-NIR spectrometer offers a speedy, efficient, and non-destructive method with the ability to determine additional parameters simultaneously.

With FT-NIR, these kinds of measurements can be performed, using reflectance or transmittance techniques. Reflectance measurements primarily collect information from the surface area only. To get complete sample information it is necessary to perform transmittance measurements, especially for coated or multilayer tablets.


 

  Content Uniformity Test (CUT)


In pharmaceutical tablet production and quality control, one of the most important measurements is testing the “Uniformity of Dosage Units” as requested by pharmacopoeias. NIRWare includes the most recent procedures and formulae according to the US Pharmacopeia, the European Pharmacopoeia and the Japanese Pharmacopoeia. The content uniformity test indicates the degree of uniformity in the amount of the drug substance of the blend from the assay of a defined number of tablets (typically 10). This test is required for batch release.

The Content Uniformity Test can be activated and configured in the NIRWare Application Designer. The procedure described in the pharmacopoeias is fully implemented and the resulting report summarizes the statistical results and parameters of the test.

Technical data of NIRFlex Solids transmittance

Spectral range

800 - 1'660 nm (default 870 - 1'660nm)
12'500 - 6'000 1/cm (default 11'520 - 6'000 1/cm)

Resolution 8 1/cm (Boxcar Apodization)
Photometric dyn. range 0 - 6 AU
Photometric linearity The "addition of filter technique" has been used. A 2% transmission filter and wavelength standard (rare earth oxide mixture) were used for the addition. Both filters were measured individually and together in series. the addition of the individual measurements has been compared with the measurement of both filters in series. The difference had been <2 x 10-7 T at 7'876 1/cm
Wavelength accuracy +/- 0.2 1/cm (measured with HF gas cell at ambient temperature)
Wavelength precision +/- 0.2 1/cm (measured with HF gas cell at ambient temperature)
Number of scans/sec 2 - 4
Signal-to-noise ratio (rms for spectral segments of 300 1/cm in the range of 10'100 - 6'500 1/cm)
open beam mean 2 * 10-5 AU (16 scans; 8 1/cm; Blackman apodization)
5mm Spectralon mean 10 * 10-5 AU (64 scans; 8 1/cm; Blackman apodization)

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Vision Engineering
Eyela
Buchi
Taitec
Toki Sangyo

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.