บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้ความสนใจเครื่องมือ ตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ อย่างล้นหลาม

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความพึงพอใจ และกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกครั้งในงาน ThailandLab 2020 ตลอดจนบูทต่างๆ ของบริษัทฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here