บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด แจ้งประกาศพนักงานติดโควิด-19

0
3113

แจ้งพบพนักงานประจำสำนักงานของบริษัทฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการตรวจเชิงรุก (Active Finding) ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในคลัสเตอร์ “คลองเตย” ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมควบคุมโรคและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีการสอบสวนโรค ประเมินความเสี่ยงของผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงปิดสำนักงาน ชั้น 7 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 3 วัน (5-7 พฤษภาคม 2564) บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้พนักงานที่ไม่มีความเสี่ยง อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันฯ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีการสลับวันทำงาน การให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ตลอดจนแบ่งกลุ่มพนักงานที่ทำงานเฉพาะนอกสำนักงาน (On-site service) จึงทำให้บริษัทฯ ยังคงสามารถให้บริการท่านได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยในสุขอนามัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่าน เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อกับเราได้ทุกช่องทางเช่นเดิม

ช่องทางการติดต่อทั้งหมด
E-Mail : sales@barascientific.com
Website : www.barascientific.com
Facebook : /barascientific.official
Line Official Account : @barascientific
Telephone : 02 632 4300


รายงานการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 2

แจ้งพบพนักงานประจำสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีการติดต่อหรือให้บริการลูกค้าอย่างสิ้นเชิง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการสอบสวนโรคในกรณี “คลองเตยคลัสเตอร์” ของกรุงเทพมาหานคร อีก 2 ราย โดยบริษัทฯ ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด กักตัวเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และประกาศนโยบายเชิงรุก “BSC Set Zero” จัดการตรวจหาเชื้อฯ แบบ Active Finding ให้กับพนักงานทุกท่าน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการตรวจสอบและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย ปราศจากจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณในการที่จะได้รับการบริการที่ดีจากเราอย่างต่อเนื่องเช่นเคย บริษัทฯ จะได้รับแจ้งผลการตรวจภายใน 24-48 ชั่วโมง หากมีความคืบหน้าหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมทางบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยในสุขอนามัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่าน เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อกับเราได้ทุกช่องทางเช่นเดิม


รายงานการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฉบับที่ 3

จากการสอบสวนโรคในกรณี “คลองเตยคลัสเตอร์” ของกรุงเทพมาหานคร โดยบริษัทฯ ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และประกาศนโยบายเชิงรุก “BSC Set Zero” จัดการตรวจหาเชื้อฯ แบบ Active Finding ให้กับพนักงานทุกท่าน (รวมถึงสำนักงานสาขา) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผลการตรวจของพนักงานทั้งหมดเป็น “Not Detected” คือ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้มีการทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รอบที่ 2 รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน ตลอดจนบริษัทที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยในสุขอนามัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกท่าน เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ทุกท่านยังคงสามารถติดต่อกับเราได้ทุกช่องทางเช่นเดิม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here