บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Link

 

Products
Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Vision Engineering
Olympus
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
 
Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Today is Menu
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Home | Link Thai | English

Link to Interesting Web Site


Shimadzu International Group

Japan

Shimadzu Corp
Shimadzu Biotech
Global Accounts
Distributor Sales Network

China
Shimadzu (Hong Kong)
Western and Southeast Asia
Shimadzu (Asia Pacific)
North America
Shimadzu Scientific Instruments
Shimadzu Medical Systems
Shimadzu Precision Instruments
South America
Shimadzu Brasil
Europe
Shimadzu Europe
Kratos Group PLC
Oceania
Shimadzu Australia / NZ

ราชการ
การศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.รังสิต
ม.ธรรมศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์

ม.มหิดล

ม.ศิลปากร

ม.กรุงเทพ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สยาม

ม.ศรีปทุม

ม.สงขลานครินทร์

ม.บูรพา

ม.รามคำแหง

ม.หอการค้า
ม.ขอนแก่น
ม.เชี่ยงใหม่
ม.พายัพ
ม.นเรศวร
ม.ธุรกิจบัณฑิต
ม.แม่โจ้
ม.เทคโนฯสุรนาร
ม.สุโขทัยธรรมธิราช
ม.เซนต์จอห์น
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ABAC
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
วิทยาศาสตร์
MTEC
พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (MTEC Materials Science and Technology Dictionary)


barawindsor.com

BaraWindsor Group
World Class Trading & Manufacturing Company Since 1942

????????????? Bara,Windsor Group

 


   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.