Today is  
 
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 

 

 

 

 

BSC News
BSC Activities
BSC Seminar
BSC Exhibition
BSC CSR
BSC Photo
BSC Movie
 
   
Home
Company Profile
Products
Spare Part Center
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO9001 : 2008
ISO/IEC 17025
 

 

BSC Seminar Thai | English

Exhibition Thailand Lab 2017

Thailand Lab 2017 ครั้งที่ 7 เป็นงานแสดงสินค้าและ ประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ เพื่องานวิจัย การทดลองทดสอบรวมทั้งการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และงานบริการในทุกภาคส่วน อุตสาหกรรม ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์

เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อินฟราเรดสเปคโทร สโกปี (FTIR) และการอบรมเชิงปฏิบัติการการ ใช้เครื่องมือ วิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)” ...

งานสัมมนา “งานสัมนา Automatic Sample Preparation System”

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทดสอบของ Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเครื่องเตรียมตัวอย่าง โดยอัตโนมัติและเครื่อง Clean-up ตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์สาร Dioxin/PCBs ของ LCTech ประเทศเยอรมัน ...

Exhibition “KKU Instrument Research Expo 2017”

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงาน KKU Instrument Research Expo 2017 ...
 
 
      Exhibition “The International Polymer Conference of Thailand (PCT-7)”   งานแสดงสินค้า “Siam Physics Congress 2017 (SPC2017)”
งานแสดงสินค้า International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM) 2017   งานแสดงสัมมนาวิชาการ นานาชาติ “Advances in Materials and Catalysts”   จัดการประชุมวิชาการ “PPC & PETROMAT SYM 2015
งานแสดงสินค้า การจัดประชุมวิชาการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2   งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59   คุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล นายกสมาคม การค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558-2559 แนะนำตัว นายกสมาคมและ คณะกรรมการบริหา รสมาคม ประจำปี 2558-2559
Exhibition “PACCON 2017”   Exhibition “วทท 42”   Exhibition “PACCON 2016”
Exhibition “Nano Thailand 2016”   Thailand LAB International 2016   งานแสดงสินค้า Thailand LAB Internatonal 2016
งานสัมภาษณ์ออกรายการสด “ห้องข่าวธุรกิจ” ทาง Nation TV   งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 58   งานสัมมนา “Restriction of Hazardous Substances”
Pharmaceutical Raw Materials Inspection with Handheld Raman Spectrometer   Exhibition “วิชาการ The International Polymer Conference of Thailand (PCT-6)”   Exhibition “Manufacturing Expo 2016”
SAP Application Manager Meeting 2016   ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ประจำปี 2558   สัมมนา "A Total Solution Proposed by Shimadzu for the RoHS(II) Directive"
Exhibition “PACCON 2016”   THAILANDLAB 2015   Association Link & Networking Night
บริษัท พาราไซแอนติฟิค เข้าร่วมงาน ThailanLab 2015   งานสัมมนา “นวัตกรรมใหม่ของ HPLC Column และ Prominence i The New Industrial Standard HPLC”   การประชุม “International Polymer Conference of Thailand PCT-5”
The Most Advanced Automatic Sample Preparation System และ Shimadzu LC-MS/MS   งาน “การประชุมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2558”   เครื่องวิเคราะห์ "Terra Portable XRD/XRF System”
สัมมนา “นวัตกรรมใหม่ในการ ตรวจวิเคราะห์ธาตุโลหะ ในภาคสนาม ด้วยเทคนิค Liquid Electrode Plasma”   อบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ “X-ray Diffractometer:XRD”   งานสัมมนา “การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ในดินในน้ำและในอากาศ”
ประชุมวิชาการนานาชาติทาง นาโนเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4   International Conference of Asian Environment Chemistry   การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์แ ละ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (วทท 40)
Trace Elemental Analysis in Food   SBTC : Shimadzu Bara Technical Center   Total Solution of Shimadzu Mass Spectrometer (MSMS) for Food Safety
สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับ VNU Exhibition Asia Pacific   Bara Scientific Exhibition : Thailand Lab 2014   งานสัมมนา “Bara Scientific s Analytical Product Seminar”
งานสัมมนา “OLED and Solar Cell System and Application”   การประชุมวิชาการ ด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 4
Varieties of Pharmaceutical Specification
  นวัตกรรมใหม่ของ HPLC Column และ Shimadzu Total Solution for Pharmaceutical Industry”
Green Boiler Technology และ Dioxin Analysis Workshop   The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology..   วันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ ๔๘ ปี
The 9th Siam Physics Congress 2014 (SPC2014)   การพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมเหล็ก และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบเหล็กในประเทศ   การอบรมในหลักสูตร การใช้งานเครื่อง GCMS แบบเคลื่อนที่ และเครื่อง X-ray Fluorescent แบบ Handheld"
การพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมเหล็ก และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทดสอบเหล็กในประเทศ   Road Show และสัมนนา “EDX 7000-8000 New Product Launching”   ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ PACCON 2014
การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39   New Innovation in Sample Preparation (SPE/QuEChERs)   มาตราฐานความปลอดภัย อาหาร ประเทศญี่ปุ่น
นวัตกรรม HPLC Column   NSTDA Investors' Day 2013   Thailand Lab 2013
50 ปี วว.ความภูมิใจ นวัตกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจและสังคม   งานสัมมนา "ประชุมวิชาการเภสัช อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11   งานสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์ คุณสมบัติ ของวัสดุ
งานสัมมนา "นวัตกรรมใหม่ของ HPLC Column และวิธีการ บำรุงรักษา"   งานสัมมนาและการเปิดตัว "TORION World Leader in Portable GC-MS"   งานสัมมนา "การติดตามตรวจสอบ สารอินทรีย์ ระเหยง่าย และมลพิษทางกลิ่น ในสิ่งแวดล้อม"
งานประชุมทางวิชาการ "ดินและปุ้ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3"   การประชุมวิชาการ "โพลิเมอร์แห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 3"   งานสัมมนา "การตรวจวัณโรค ด้วยชุดตรวจ T-SPOT?.TB"
ประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013 (SPC 2013)   "จะใช้วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี นำพาไทยสู่ AEC ได้อย่างไร"   ประชุมวิชาการนานาชาติ
fNIRS, New Approach Towards Functional Brain Research   ประชุมวิชาการนานาชาติ 13th FAOBMB Congress   Thailand Lab 2012
World Best Technology for Electronics Balance ..   งานประชุมวิชาการ นานาชาติ (8CTDC)   การวิจัยค้นคว้า พัฒนายา เครือค่าย และยุทธศาสตร
นวัตกรรมใหม่ข อง HPLC Column และวิธีการ บำรุง รักษา   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ EDX User’s forum   งานสัมมนา เปิดบ้านฝ่ายเครื่องมือ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์
งานประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2555   Food Focus Thailand 2012 : “Lab & Safety Edition”   งาน Bye’ Nior นักศึกษาชั้นปีที่ 4
BSC
ร่วมกิจกรรม “รวมพลังฟื้นไทย...
ด้วยใจและ เทคโนโลยี”
  การประชุมสมาคม สร้างภาพระดับโมเลกุล   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “EDX User’s Forum 2011”
งานมอบรางวัล Micro-Nano 2011 Photo Contest : From Research to Visual Art   เทคนิคการเลือก เครื่องมือวิเคราะห์ ที่เหมาะสมสำหรับ งานวิเคราะห์   นวัตกรรมใหม่ของ HPLC Column และวิธีการ บำรุงรักษา
Dynamic Test for Material Testing  

PACCON 2011

  High Performance Liquid Chromatography
Air Pollution Problem I   นวัตกรรมใหม่ของ INERTSIL Column   Introduction to Process Validation and VMP
สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส   Positive List Seminar Positive List Seminar   Services@TSP 2009 Services@TSP 2009
Microchip Electrophoresis System for DNA/RNA analysis SHIMADZU-Multina Seminar Microchip Electrophoresis System for DNA/RNA   CME Meeting CME Meeting   Food Focus Thailand Road Map Food Focus Thailand Road Map
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “TPMA” งานสัมมนา เชิงปฏิบัติการ “TPMA”   งานสัมมนา Solutions for the Global Acetonitrile Shortage Solutions for the Global Acetonitrile Shortage   สัมมนา-ระบบการควบคุมและเทคนิค การตรวจวิเคราะห์เมลามีนในอาหาร การตรวจวิเคราะห์ เมลามีนในอาหาร
XPS Technology from KRATOS, UK XPS Technology from KRATOS, UK   Seminar : Updates RoHS ELV IEC-62321 and New EDX-GP Launching Updates RoHS / ELV   Shimadzu Analytical Distributor Shimadzu Analytical Distributor

 

 

 

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO9001 : 2008
ISO/IEC 17025
 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.