บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Products
 Branch

 

Products
Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Vision Engineering
Olympus
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
 
Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Today is Menu
 

Home | Branch Thai | English | Japan

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
[ สำนักงานสาขา ]

บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานสาขาขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถให้การบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในภาคตะวันออก ของประเทศ ทั้งลูกค้าในภาคเอกชน และกลุ่มลูกค้าในภาคราชการ ซึ่งสำนักงานสาขาจะประกอบไปด้วย Sales & Marketing Center, Technical Service Center, Laboratory and Training Center รวมถึง Spare Part Center เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ โดยมีบุคคลากรประจำสาขา เพื่อสามารถให้สามารถให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

สำนักงานสาขาจังหวัด ระยอง


บ. พาราไซแอนติฟิค จำกัด ( สาขาระยอง ) 222/11-12 หมู่ 4 ถนนบายพาส 36 ต. เชิงเนิน อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
โทร : 038-016097
แฟกซ์ : 038-016098
ติดต่อ คุณ พงษ์ จันทนา
Branch Manager
083-9891577,
092-8295879

สำนักงานสาขาจังหวัด อยุธยา

บ. พาราไซแอนติฟิค จำกัด ( สาขาอยุธยา ) 99/16 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210
โทร : 035-719789
แฟกซ์ : 035-227475
ติดต่อ คุณไพโรจน์ ถนอมแจ่ม
Branch Manager
083-9891607,
081-9871213

 


   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.