บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 Science Article

 

Products
Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Vision Engineering
Olympus
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
 
Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Menu Today is
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Home | Article | Biodiesel 2
รวบรวมและเรียบเรียงโดย : The LittleOil

กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน

กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน (ภาพที่1) ในพืชน้ำมันให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันไบโอดีเซลนั้นสามารถทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้


ภาพที่ 1 กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน

การใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการทรานเอสเทอร์ฟิเคชัน อาทิเช่น Sulfuric, phosphoric, hydrochloric organic, sulfonic acid แต่กระบวนการเกิดปฏิกิริยาช้ากว่าการใช้เบสเป็นตัวเร่ง เหมาะสำหรับกลีเซอไรด์ที่มีปริมาณ free fatty acid สูงและมีน้ำมาก

การใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น Sodium hydroxide, potassium hydroxide, carbonates เป็นต้น โดยจะมีการเร่งปฏิกิริยาที่เร็วกว่าการใช้กรดถึง 4000 เท่า จึงมักนิยมใช้วิธีการนี้มากในการผลิตไบโอดีเซล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Sodium hydroxide และ potassium hydroxide ซึ่งมีราคาถูกกว่าสารชนิดอื่น ๆ

แม้ว่ากระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชันโดยมีกรด หรือเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะมีระดับการเปลี่ยนไขมัน เป็นเมทิลเอสเทอร์ที่สูงในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็พบว่ามีข้อเสียหลายประการ เช่น การแยกกลีเซอรอลทำได้ยาก มีการรบกวนของ free fatty acid และน้ำในปฏิกิริยา การกำจัดกรดหรือเบสที่ปะปนอยู่กับเมทิลเอสเทอร์ที่ได้ และจำเป็นต้องทำการบำบัดน้ำเสียในภายหลัง

การใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชัน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้กรดหรือเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ และสามารถแยกกลีเซอรอลออกมาได้ง่าย และมีการเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ แต่ในทางกลับกันค่าใช้จ่ายในการใช้เอนไซม์ไลเพสเร่งปฏิกิริยา ก็มีความสำคัญอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เบสเป็นตัวเร่ง

การใช้ Supercritical fluids (สภาพของเหลวเหนือจุดวิกฤต) โดยทำการให้ความร้อนเริ่มต้น 350 องศาเซลเซียส จากนั้นนำไปทำปฏิกิริยากับ supercritical methanol นาน 240 วินาที

ในปัจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลเป็นอุตสาหกรรมนิยมใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีกระบวนการผลิตดังภาพที่ 2


ภาพที่2 การผลิตไบโอดีเซล

 

 Biodiesel

 

ไบโอดีเซล: การผลิตและการนำไปใช้
กระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน
คุณสมบัติของ ไบโอดีเซล
ผลการทดสอบการใช้ไบโอดีเซล
คุณค่าของไบโอดีเซลต่อการใช้งาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

Biodiesel
ดูบทความทั้งหมด

 

 
 
   
 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025
 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.