เป็นเครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (Double Beam)  ควบคุมและ ประมวลผล ผ่านโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ (UVProbe Software) สามารถ ตรวจวัดได้ในช่วงคลื่น UV-Visible-NearIR

Wavelength range : 185 – 3,300 nm
Photometric range : – 6 to 6 Abs
Wavelength Accuracy :
+ 0.2nm (UV-VIS range)
+ 0.8nm (Near infrared range)
Spectrum bandwidth :
8 steps in UV – Visible (0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8 nm)
10 step in NIR (0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 32 nm)
• Monochromator : 2×2 grating-type double monochromator
• Stray light : < 0.00008% (220 nm, NaI)
• Noise : 0.00005 Abs max. (500 nm), 0.00008 Abs max. (900 nm), 0.00003 Abs max.
(1,500 nm)
Three Detectors :
1. PMT (photomultiplier tube) detectors for the ultraviolet and visible regions (165 to 1,000 nm)
2. InGaAs detectors for the near-infrared region (700 to 1,800 nm)
3. PbS detectors for the

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here