บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 


BSC News
BSC Activities
BSC Seminar
BSC Exhibition
BSC CSR
BSC Photo
BSC Movie 
Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

Today is Menu
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BSC News | Seminar Thai

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ร่วมออกงานแสดงสินค้า PACCON 2011

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ร่วมออกงานแสดงสินค้าภายในงานประชุมสัมมนาวิชาการ ทางด้านเคมีระดับประเทศ Pure and Apply Chemistry International Conference หรือที่รู้จักกันในนาม PACCON ประจำปี 2011 ซึ่งจัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้หัวข้อ ”Sustainable Development: from Basic to Applied Chemistry”ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 – 7 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

ภายในบูทจัดแสดงสินค้า บริษัทฯ ได้นำเครื่องต่างๆ ที่เป็นประโยนช์ต่อการวิเคราะห์ วิจัยทางด้านเคมีมาจัดแสดงต่อแขกผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบหาชนิดและ ปริมาณสารด้วยหลักการแก๊ส (Gas Chromatograph : GC) รุ่น GC-2010Plus, เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงแสงยูวี (UV-Vis Spectrophotometer) รุ่น UV-1800, เครื่องปั้นเหวี่ยงตกตะกอนด้วยความเร็วสูง 5,800 รอบต่อนาที อย่าง Kubota Centrifuge รุ่น 4000 และอื่นๆ อีกมากมาย


ดูภาพภายในงาน

 

   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025  
 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.