บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
 


BSC News
BSC Activities
BSC Seminar
BSC Exhibition
BSC CSR
BSC Photo
BSC Movie 
Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

 

Today is Menu
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BSC News | Seminar Thai

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด สนับสนุนการประชุมวิชาการ
“High Performance Liquid Chromatography :
Method development and Application”

ด้วยเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และ ควบคุมการผลิตยา รวมทั้ งานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ถึงแม้จะมีเครื่องมือเทคโนโลยีอื่นๆที่ทันสมัย มากกว่าแต่ HPLC ถือเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ใ อุตสาหกรรมการผลิตยาและงานวิจัย ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่อง High Performance Liquid Chromatography : Method development and Application ให้กับเภสัชกร นักวิเคราะห์วิจัย และบุคลากรทางสาธารสุข เมื่อวันที่ 12-15 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์และห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรูปแบบของงานนี้มีทั้งภาคบรรยาย และปฏิบัติการจริง(Workshop)

ทางบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้แทนจำหน่ายและให้บริการอย่างครบวงจร ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ซึ่งได้รับการรับรองระบบคุณภาพจาก UKAS & NAC ได้นำเครื่อง HPLC รุ่น Prominence LC-20D ผลิตภัณฑ์ SHIMADZU ประเทศ JAPAN ซึ่งเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในระดับเดียวกัน และรุ่น LC-2010 ไปร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

 


   
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025  
 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 
 
Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.