บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด Products
 Welcome
Grand Opening
VDO - Grand Opening
[35 Mb]

 

Products
Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Vision Engineering
Olympus
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
 
Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Today is Menu
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


SBTC | Grand Opening

Thai | English

Shimadzu Bara Technical Center

Shimadzu Bara Technical Center
Grand Opening

???????????????????? ??? ?????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????
Shimadzu Bara Technical Center (SBTC) ?????????? ????.
????????????????????????????????????????????????????

Grand Opening
????????????: ??.?????????? ??????????? ?????????????????? ????????????????????????????????? , ??.????? ?????????? ????????????????????????????????????? , ??.????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????? , Mr. Tsuguo Kishida Managing Director Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd ,??????????? ???????????? ????????????? ?????? ?????????????? ????? ,Mr. Shintaro Nishimura, Manager Scientific & Industrial Equipment Department, International Marketing Division, Shimadzu Corporation

?????? ??????? (Shimadzu)????????????? ????????? ?????????????? ????? ???????????????????? (MOU) ??????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????? Shimadzu Bara Technical Center ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? RoHS ??? ELV ????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????


?????????????????????? SBTC ?????????? ?????????????? ??????????? 17 ?????? 2551 ?????????

 

 

 

 

Welcome | Grand Opening | VDO Grand Opening

 

 
 
 
 Bara Scientific   Products   Industry Group

Home
Company Profile
Products
Technical Service
Laboratory & Training
Article
SBTC
Branch
BSC News
Contact
Link
Award
ISO 9001 : 2008
ISO/IEC 17025

 

Shimadzu
 - Analytical Instruments
 - Scientific Equipments
 - Testing Machines

GL Sciences Inc.
MBRAUN
Kubota
Eyela
Taitec
Toki Sangyo
Vision Engineering
Torion
NMReady
Sigma-Aldrich
SiteLab
Micro Emission
TSI

One Stop Shopping

 

Agro Industry
Automobile & Auto Part Industry
Chemical Industry
Consumer Products
Construction
Engineering Electrical & Electronics
Food & Beverage
Glass & Ceramic
Laboratory & Consultant
Paper & Packaging
Petrochemical & Petroleum
Pharmaceutical
Plastic & Polymer
Power
Textile & Footware

Application Chart


Science Article

Shimadzu Total Support for EU WEEE/RoHS & ELV DNA มหัศจรรย์พันกันเป็นคู่
Biodiesel เชื้อเพลิงชีวภาพ ของยุคสมัย

 


 
 
Bara Scientific Co., Ltd. - ISO9001:2008
ผลิตภัณฑ์ดีมีมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาไม่หยุดยั้ง พรั่งพร้อมความพึงพอใจ
 
 

FaceBook Twitter

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น7
968 ถนนพระราม4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-6324300 (อัตโนมัติ 20 สาย) แฟกซ์ : 02-6375496-7

 

 

 

Copyright © 2004 Bara Scientific Inc. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.